Maartensdijk, 3738, NL
0346-216890

AVG

Privacyverklaring De Data Vernietiger

De Data Vernietiger verwerkt (privacy gevoelige) persoonsgegevens. De Data Vernietiger hecht belang aan een zorgvuldige omgang met deze gegevens. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring licht De Data Vernietiger toe welke persoonsgegevens De Data Vernietiger verzamelt en gebruikt en met welk doel. De Data Vernietiger adviseert u deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op13-8-2019
Persoonsgegevens die De Data Vernietiger verwerkt

De Data Vernietiger verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of website en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De Data Vernietiger verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Naam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type, zoals verzonden door uw browser
Bankrekeningnummer

De Data Vernietiger heeft niet te intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Het sluiten van een overeenkomst tot levering is voor minderjarigen uitsluitend toegestaan met toestemming van ouders of voogd. De Data Vernietiger kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 en raadt ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op om die informatie te laten verwijderen.
Doel en grondslag gegevensverwerking

De Data Vernietiger verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om diensten aan u te leveren.
Voor het afhandelen van uw bestelling en betaling, inclusief een eventuele domeinregistratie of certificaataanvraag.
Voor het verzenden van onze nieuwsbrief (bij toestemming).
Om contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
Ter identificatie van u als eigenaar van een bestaand account.
Als beveiligingsmaatregel of fraudebestrijding, door vast te kunnen stellen vanaf welk IP-adres een bepaald verzoek afkomstig is.
Ter beantwoording van vragen die u stelt aan De Data Vernietiger via het contactformulier, door een ticket te openen of door een e-mail te sturen aan De Data Vernietiger.
De Data Vernietiger analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
De Data Vernietiger verwerkt ook persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting bestaat.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Data Vernietiger neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen.
Delen van persoonsgegevens met derden

De Data Vernietiger verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of overeenkomsten die u via De Data Vernietiger met derden sluit (zoals registraties en certificaatautoriteiten), voor het innen van door u aan De Data Vernietiger verschuldigde betalingen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Data Vernietiger blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In sommige gevallen, zoals bij het registreren van een domeinnaam of aanvragen van een certificaat, kan De Data Vernietiger optreden als verwerker van uw persoonsgegevens en is de registrar of registry die de feitelijke domeinregistratie uitvoert dan wel de certificaatautoriteit die het certificaat verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke.
Cookies

De Data Vernietiger gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw bestellijst. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Bewaartermijnen

De Data Vernietiger bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens in ieder geval gedurende de termijn waarin u klant bent van De Data Vernietiger. Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst. Als u uw account bij De Data Vernietiger beÃĢindigt dan blijven uw gegevens nog bewaard volgens onderstaande tabel:
Categorie Maximale bewaartermijn Reden
Naam en adresgegevens tien jaar na het jaar waarin u de laatste factuur van De Data Vernietiger ontvangt wettelijke verplichting
Telefoonnummer drie maanden na de dag waarop u de laatste factuur van De Data Vernietiger betaalt uitvoering van de overeenkomst
E-mailadres drie maanden na de dag waarop u de laatste factuur van De Data Vernietiger betaalt uitvoering van de overeenkomst
Bankrekeningnummer tien jaar na ontvangst van de laatste betaling vanaf het betreffende nummer wettelijke verplichting

Voor de overige gegevens die u aan De Data Vernietiger verstrekt of die De Data Vernietiger van u verzamelt geldt dat de bewaartermijn geldt vanaf het moment waarop de gegevens aan De Data Vernietiger werden verstrekt. U vindt de bewaartermijnen van deze gegevens in onderstaande tabel:
Categorie Maximale bewaartermijn Reden
IP-adres twaalf maanden beveiliging/fraudebestrijding
Gegevens over uw activiteiten op onze website zes maanden analyse websitegebruik
Internetbrowser en apparaat type zes maanden analyse websitegebruik
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via Mijn De Data Vernietiger. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Data Vernietiger en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Als u gebruikt wilt maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdracht of als u andere vragen of opmerkingen heeft over de gegevensverwerking dan kunt u een gespecificeerd verzoek indienen per e-mail.
Beveiliging van persoonsgegevens

De Data Vernietiger neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met De Data Vernietiger. De Data Vernietiger heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

Uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in een beveiligde database die niet direct toegankelijk is en waartoe alleen geautoriseerde medewerkers van De Data Vernietiger toegang hebben.
De toegang tot uw gegevens via Mijn De Data Vernietiger is beveiligd met een gebruikersnaam en een wachtwoord, en kan door u extra worden beveiligd met een tweede authenticatiefactor.
Persoonsgegevens worden uitsluitend uitgewisseld via een intern netwerk of over een met TLS beveiligde verbinding. In de adresbalk van uw browser is de aanwezigheid van deze beveiliging zichtbaar aan de vermelding ‘https’ en het hangslotje. In het bijbehorende certificaat kunt u de identificerende gegevens van De Data Vernietiger controleren.
De Data Vernietiger maakt gebruik van DKIM, SPF, DMARC en S/MIME om e-mail die u van De Data Vernietiger ontvangt te beveiligen; hierdoor kunt u herkennen of een e-mail daadwerkelijk van De Data Vernietiger afkomstig is.
De Data Vernietiger maakt gebruik van DNSSEC om te voorkomen dat u verbinding maakt met een vals IP-adres als u een website onder dedatavernietiger.nl benadert.
Voor het inloggen op de systemen van De Data Vernietiger door medewerkers wordt, voor zover technisch mogelijk, gebruik gemaakt van cryptografische sleutels.

Diensten van derden
Google Analytics

De Data Vernietiger maakt gebruik van Google Analytics om het gedrag van bezoekers op de De Data Vernietiger -website te analyseren en de website te kunnen verbeteren. Google treedt hierbij namens De Data Vernietiger op als verwerker van bepaalde persoonsgegevens (IP-adressen). Gegevens die via de website van De Data Vernietiger worden verstrekt worden door Google niet gedeeld met derden en niet gebruikt voor het tonen van advertenties.
Google reCAPTCHA

De Data Vernietiger maakt gebruik van Google reCAPTCHA om formulieren die op de De Data Vernietiger-website kunnen worden ingevuld te beveiligen tegen misbruik door spambots. U kunt het gebruik van reCAPTCHA uitschakelen door cookies van het domein google.com te blokkeren in uw browser; hiermee kan het echter wel onmogelijk worden om bepaalde formulieren op de De Data Vernietiger -website te gebruiken. Pagina’s die reCAPTCHA gebruiken bevatten het reCAPTCHA-logo waarin tevens wordt verwezen naar de relevante voorwaarden van Google en het privacybeleid van Google dat op gebruik van reCAPTCHA van toepassing is.